Forum Polskich Festiwali Filmowych

zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Polskich Festiwali Filmowych, które odbędzie się 1 kwietnia (czwartek) w godz. 11.00-13.00 na platformie ZOOM.

Chcielibyśmy zaproponować powołanie kolegium Forum, które mogłoby pełnić rolę organizacyjną i reprezentacyjną do czasu ewentualnych zmian formalnych.

Z tego powodu uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do kilkuosobowego składu kolegium. Podczas czwartkowego spotkania przeprowadzimy głosowanie. 

Równocześnie chcielibyśmy poddać pod dyskusję inicjatywę zawiązania kilku grup roboczych, które mogłyby działać w ramach Forum.

Nasze propozycje:

  1. Grupa konstytucyjna – realizująca formalne działania na rzecz naszego zgromadzenia np.: sformalizowanie Forum, tworzenie treści listów, deklaracji i innych dokumentów.
  2. Grupa programowa – przygotowująca spotkania Forum, także online, opracowywanie głównych zagadnień do omówienia, zapraszanie gości, ekspertów zewnętrznych, akcje specjalne
  3. Grupa ds bieżących – przyjmująca bieżące zgłoszenia zagadnień, problemów od członków Forum, rozstrzygająca potencjalne spory i konflikty uczestników.

Chętnie przedyskutujemy taką formułę, a po spotkaniu moglibyśmy uruchomić system zapisów do poszczególnych grup roboczych – piszą organizatorzy

About the author