Konkurs plastyczny na WAMA-ie

Ekologiczny nieład czy (europejski) zielony ład. Zgłoś się do konkursu plastycznego na WAMA Film Festival.
Do 2 października br. można nadsyłać prace w otwartym konkursie plastycznym dla młodzieży, którego tematem jest idea Europejskiego Zielonego Ładu. Wykorzystując dowolną technikę malarską lub graficzną, uczestnicy mają za zadanie przedstawić w najciekawszy sposób ideę dążenia do neutralności klimatycznej współczesnej Europy. Współorganizatorem i inicjatorem konkursu w trakcie 7. edycji WAMA Film Festival jest Komisja Europejska.

Europejski Zielony Ład to jedno z najbardziej ambitnych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą. Plan Komisji Europejskiej zakłada powstrzymanie zmiany klimatu, degradacji środowiska oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku 15-21 lat. Jego najważniejszym celem jest inspirowanie działań i postaw na rzecz powstrzymania zmian klimatu i degradacji środowiska w Unii Europejskiej. – Malarstwo i grafika zawsze były wyrazistymi środkami artystycznego komentarza do rzeczywistości. Chcemy aby nasz konkurs, w którym twórcami są młodzi artyści, stał się głośnym krzykiem w sprawie zagrożeń związanych z klimatem i przyszłością Ziemi – mówi Aleksander Kuberski – dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, współorganizator konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 października podczas ceremonii finałowej 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2.000 zł.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym można przesyłać do 2 października br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie
ul. Partyzantów 85 10-402 Olsztyn z dopiskiem „EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD”

Źródło: materiały prasowe

Projekt „Filmowe Centrum Festiwalowe” zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

About the author