Związek Filmowców – warsztaty

Związek Zawodowy Filmowców zaprasza na bezpłatne warsztaty antymobbingowe.

W czasie spotkania omówione zostaną praktyczne sytuacje z pracy zawodowej; sposoby radzenia sobie z presją czasu, oczekiwań i innych trudnych okoliczności, z jakimi spotykamy się na planie zdjęciowym. Omówione zostaną zasady skutecznej komunikacji – między sobą, jak również z produkcją (także wobec braku płatności). Dowiemy się, jak odmawiać i stać się bardziej asertywnym, jak reagować, gdy jesteśmy mobbingowani.

Szkolenie trwa 3 godziny (terminy do wyboru: 4,12,13 października godz. 17-20) i zakończone jest certyfikatem poświadczającym udział w warsztatach, co może być przydatne zwłaszcza w przypadku niektórych grup zawodowych. Będzie również okazja do indywidualnej rozmowy. 

Warsztaty „Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i przemocy emocjonalnej” są nieodpłatne; poprowadzi je psycholożka Monika Klonowska, która ma doświadczenie w sytuacjach przemocowych i mediacyjnych. Szkoliła m.in. na Wydziale Aktorskim Szkoły Filmowej w Łodzi, w Akademii Teatralnej w Warszawie i Białymstoku, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i Wrocławiu oraz w wielu teatrach.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ – DO WYBORU:

październik: 4, 12, 13, 27

czas trwania: 17:00-20:00

miejsce: siedziba ZZF, Warszawa ul. Puławska 61

zapisy pod linkiem:

https://filmowcy.art/warsztaty-antymobbingowe/

Warsztaty dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

About the author