FILM BRIDGE – BELARUS

Jeśli są wśród nas filmowcy i festiwalowicze z Białorusi, to dla Was rusza program reżysersko-scenariuszowy – nowy program Szkoły Wajdy i Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Zgłoszenia do 27 października 2021 r. Udział w programie jest bezpłatny.

Film Bridge – Belarus to autorski program Wajda School realizowany we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, którego celem jest rozwój projektów filmowych młodych twórców z Białorusi.

W programie mogą wziąć udział zarówno osoby przed debiutem reżyserskim jak i twórcy mający na koncie pierwsze własne, pełnometrażowe filmy fabularne lub dokumentalne. Przy selekcji, oprócz dotychczasowego doświadczenia filmowego liczyć się będzie przede wszystkim pomysł na film, który chciałbyś rozwijać podczas programu.

Przez 7 miesięcy – od grudnia 2021 do czerwca 2022 – sześciu młodych twórców/twórczyń będzie pracować nad rozwojem swoich projektów – fabularnych i dokumentalnych – z doświadczonymi polskimi filmowcami.

Program opiera się na zajęciach grupowych,  praktycznych warsztatach – oraz indywidualnej pracy nad projektem pod okiem opiekuna. Podczas sesji online oraz warsztatów stacjonarnych, pod okiem wykładowców Wajda School i Gdyńskiej Szkoły Filmowej, będziesz pracować nad treatmentem, nauczysz  się pracy z aktorem, zrealizujesz wybraną scenę twojego projektu, którą następnie zmontujesz i przeanalizujesz podczas zajęć. Uczestnicy programu wezmą także udział w realizacji zdjęć do krótkiego projektu dokumentalnego.

Efektem części fabularnej programu ma być szczegółowo dopracowany treatment lub pierwsza wersja scenariusza filmu fabularnego oraz zrealizowana z aktorami scena z rozwijanego tekstu, tak by każdy z uczestników kończąc program miał pakiet, z którym będzie mógł szukać producenta i starać się o realizację swojego projektu. W przypadku projektu dokumentalnego efektem ma byćkrótkie ćwiczenie lub krótki film dokumentalny.

Udział w programie jest bezpłatny. W trakcie pobytu w Polsce każdy z uczestników będzie miał zapewnione zakwaterowanie, transport komunikacją zbiorową i częściowe wyżywienie. Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy będą mogli brać także udział w zajęciach innych kursów Szkoły Wajdy, a podczas pobytu w Gdyni w zajęciach Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Wykładowcy

Wykładowcami będą doświadczeni twórcy filmowi związani z Wajda School i Gdyńską Szkołą Filmową: Wojciech Marczewski, Robert Gliński, Denijal Hasanović, Maciej Sobieszczański, Udayan Prasad, Andrzej Fidyk, Jerzy Rados oraz pomysłodawca i koordynator programu – Filip Marczewski.

Dla kogo

Dla reżyserów fabularnych i dokumentalnych, a także scenarzystów, operatorów  i aktorów chcących rozpocząć działalność także na polu reżyserii. Osoby ubiegające się o przyjęcie na program muszą posiadać obywatelstwo białoruskie i posługiwać się językiem polskim lub angielskim.

Rekrutacja

Zgłoszenie musi zawierać: treatment fabularny, który będzie rozwijany w trakcie programu (max 5 stron maszynopisu); jedną w pełni rozpisaną scenę dialogową (najważniejsza scena z projektu fabularnego), treatment dokumentalny  (związany z bohaterem oparty o własne doświadczenia) lub/i treatment dokumentalny na dowolny temat (max na 1 stronę maszynopisu każdy). Materiały muszą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.Przyjmowanie zgłoszeń do 27 października 2021.

About the author