Wyszehradzkie Komety

Ważnym punktem programu 23. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy będzie sekcja poświęcona jubileuszowi powstania Grupy Wyszehradzkiej.


23. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 30 lipca – 4 sierpnia 2021 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

W 2021 roku mija 30 lat od powstania Grupy Wyszehradzkiej – zrzeszenia czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którego celem było pogłębianie współpracy. Państwa te miały zbieżne cele polityki zagranicznej i podobne możliwości jej realizacji, czym różniły się od pozostałych państw byłego bloku komunistycznego. Łączą je także historia, kultura i wartości. Termin Grupa Wyszehradzka powstał po spotkaniu prezydentów Lecha Wałęsy i Václava Havla oraz premiera József Antall na zamku w węgierskim mieście Wyszehrad. W tym roku upływa także ponad dwadzieścia lat od utworzenia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

W cyklu Wyszechradzkie Komety pokazane zostaną między innymi filmy „Szarlatan” Agnieszki Holland (2020), „Ułaskawienie” Jana Jakuba Kolskiego (2018) „Pokot” (2017) Agnieszki Holland i Kasi Adamik, „Czerwony kapitan” Michala Kollara (2016), „Ja, Olga Hepnarová” Tomáša Weinreba i Petra Każdy (2016), „Czerwony pająk” Marcina Koszałki (2015) „Wino truskawkowe” Dariusza Jabłońskiego (2008), „Obsługiwałem angielskiego króla” Jiříego Menzla (2016), „Niepochowany” Márty Mészáros (2004) i „Zabić Sekala” Vladimíra Michálka (1998).

About the author