Konkurs na opracowanie koncepcji budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE

28 lutego Instytucja Kultury Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE (ECFC) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) ogłosiły międzynarodowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu.

Gala Otwarcia EnergaCAMERIMAGE 2019_fot Pawel Skraba

Budowa siedziby ECFC, zaplanowana na lata 2021 – 2025,  jest największym, poza Muzeum Historii Polski, budowlanym projektem inwestycyjnym w dziedzinie kultury w Polsce. Koszt realizacji budowy to 600 mln złotych, z czego 400 mln złotych ma pochodzić z centralnych środków rządowych zapisanych w Wieloletnim Programie Rozwoju, a 200 mln złotych z budżetu Miasta Torunia.

ORGANIZATOR KONKURSU – Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE – jest państwową instytucją kultury, która rozpoczęła działalność z początkiem 2020 roku na podstawie podpisanej w dniu 29 września 2019 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Miasta Toruń oraz Fundację Tumult umowy o wspólnym jej utworzeniu i współprowadzeniu. Celem instytucji jest wybudowanie w Toruniu stałej siedziby Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. Poza tym zadaniem inwestycyjnym ECFC ma prowadzić działalność merytoryczną w ramach corocznej współorganizacji Festiwalu oraz, co ważne, innych projektów o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, edukacyjnym i naukowym w zakresie polskiej i światowej kultury audiowizualnej. Organizatorzy festiwalu mają nadzieję, że budowa jego stałej siedziby wypełni lukę, jaka istnieje w polskiej infrastrukturze kulturalnej i pozwoli w pełni rozwinąć skrzydła tej największej międzynarodowej imprezie filmowej w Polsce. Będzie to również przestrzeń do organizacji przedsięwzięć różnych środowisk, które w tym miejscu znajdą logistyczne zaplecze i najlepsze warunki realizacji wydarzeń dla swojej grupy odbiorców, mieszkańców kraju i regionu.

ECFC ma bardzo ambitne plany budowania całorocznego programu, który będzie przygotowywany w oparciu o współpracę między innymi z gośćmi festiwalu EnergaCAMERIMAGE (tylko w 2019 i 2020 w toruńskich edycjach imprezy udział wzięli: Quentin Tarantino, Richard Gere, Josh Hartnett, Danny DeVito, Edward Norton, George Clooney, Spike Lee, Viggo Mortensen, Agnieszka Holland, Joshua James Richards, Philippe Rousselot, Vittorio Storaro, James Deakins, Małgorzata Szumowska, Chris Doyle, Ed Lachman, Rodrigo Prieto czy Lawrence Sher). Partnerami ECFC zaproszonymi do współpracy będą m.in. Europejska i Amerykańska Akademia Filmowa oraz stowarzyszenia filmowe z kraju i zagranicy, archiwa i centra kulturalne, a także galerie z całego świata. Ponadto, przestrzenie centrum ECFC będą dostępne dla wynajmu komercyjnego na organizację wielkich wydarzeń z różnych dziedzin nauki i biznesu np. zjazdy i sympozja dla kilku tysięcy zainteresowanych. Będą one uzupełniały ofertę logistyczno-organizacyjną dla tych wydarzeń i instytucji, które będą mogły pomieścić lub realizować swe wydarzenia w Toruniu. Wspólny efekt synergii zlokalizowanych obok siebie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, Centrum Sztuki Współczesnej i Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki przyniesie miastu i jego mieszkańcom nową jakość działań kulturalno – edukacyjno – rozrywkowych odbywających się przez cały rok.

Przedmiotem ogłoszonego ostatniego dnia lutego konkursu jest koncepcja architektoniczna siedziby ECFC w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Organizatorzy oczekują od projektantów przedstawienia obiektu nowoczesnego, nietuzinkowego, oddającego w pełni w swoim wyrazie architektonicznym nieskrępowaną wyobraźnię autorów, tak jak nieprzewidywalna i autentyczna bywa sztuka filmowa. Budynek, jak i jego zagospodarowanie, powinny spełniać oczekiwania użytkowników o wysoce rozwiniętym wyczuciu estetyki. Marek Żydowicz, dyrektor festiwalu EnergaCAMERIMAGE na gali zakończenia 27 edycji tej imprezy w Toruniu w 2019 roku powiedział o planowanej inwestycji: „Nie wyobrażam sobie, żeby budynek Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage nie był arcydziełem architektury. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To nie ma być dzieło architektury, ale arcydzieło„.

Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że do projektowej rywalizacji staną największe studia architektoniczne na świecie. Ma o tym przesądzać atrakcyjność zakresu projektowania, nagroda oraz wartość inwestycji. Planowana jest również wystawa pokonkursowa prac w celu prezentacji pomysłów architektów szerokiej publiczności.

Nowa siedziba ECFC znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta w Toruniu, które wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W związku z tym, architektura budynku ECFC z jednej strony powinna być nowatorska i oryginalna w formie, a z drugiej musi brać pod uwagę wszystkie historyczne aspekty atrakcyjnej toruńskiej Starówki. Obecność siedziby ECFC powinna stanowić również uzupełnienie i twórcze rozwinięcie istniejącej już struktury tej części miasta.

W założeniach organizatorów konkursu budynek ECFC i jego zagospodarowanie powinny posiadać następujące główne strefy funkcjonalno-programowe: reprezentacyjna sala główna z widownią, reprezentacyjne foyer, pomieszczenia recepcyjno-kasowe, przestrzeń wystawowo-targowa, sale ekspozycyjne dedykowane szeroko rozumianej sztuce filmowej, sale kinowo-multimedialne, przestrzenie edukacyjne, studio produkcji i postprodukcji filmowej z zapleczem, podziemne garaże oraz  reprezentacyjny plac przed frontem obiektu.

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego, dwuetapowego i adresowany do międzynarodowego środowiska architektów, a jego rozstrzygnięcie planowane jest na koniec lipca 2021 roku. Nadsyłane prace oceni sąd konkursowy, w którego składzie zasiadają przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Gminy Miasta Torunia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Fundacji Tumult, organizatora festiwalu Camerimage. Jego przewodniczącym został dr hab. arch. Bolesław Stelmach, wybitny polski architekt, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, laureat Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich z 2010 roku.

Sąd konkursowy oceni nadesłane prace według równoważnych kryteriów, takich jak między innymi atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, sprawność funkcjonalno–użytkowa oraz jakość zaproponowanych pomieszczeń budynku ECFC w kontekście ich funkcjonalności i wyrazu architektonicznego.

więcej informacji: http://konkurs.ecfcamerimage.pl

About the author