Kameralne Lato na starcie

13. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato odbędą się w dniach 9 – 15 sierpnia 2020 r. Festiwal organizowany jest w ścisłym porozumieniu z polskimi służbami mundurowymi, w tym przede wszystkim z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Celem festiwalu jest zarówno promocja młodego polskiego kina, jak i w takim samym stopniu kształtowanie dobrych wzorców społecznych, zachęcanie młodych ludzi do uczestnictwa w kulturze filmowej oraz – realizowana wspólnie z Policją – profilaktyka społeczna.

Konkurs Główny prezentuje najlepsze polskie filmy krótkometrażowe zrealizowane przez młodych twórców – głównie studentów i absolwentów szkół filmowych. Starannie przeprowadzana preselekcja wyłania co roku najlepsze filmy animowane, dokumentalne i fabularne. Jury przyznaje nagrodę główną – Złotego Łucznika dla najlepszego filmu oraz nagrody specjalne. Konkurs ma wyraźny profil – tematy filmów (przede wszystkim fabularnych i dokumentalnych) koncentrują się wokół ważnych zagadnień społecznych.

Spotkania branżowe

Elementem programu tegorocznej edycji Kameralnego Lata są pitchingi i spotkania branżowe. Celem pitchingów jest prezentacja scenariuszy i planowanych do realizacji projektów filmowych przed przedstawicielami Regionalnych Funduszy Filmowych, instytucjami finansującymi i wspierającymi produkcję filmową oraz producentami i reżyserami.

Do udziału w prezentacjach można zgłaszać projekty pełnometrażowych filmów fabularnych w formie treatmentu lub gotowego scenariusza. Preferowane są projekty będące na etapie ustalania budżetu, poszukiwania lokacji i koproducentów. Z kolei scenarzyści będą mieli możliwość przedstawienia swoich pomysłów przed gronem producentów i reżyserów, którzy mogą być zainteresowani potencjalną współpracą przy projekcie.

Pitchingi będą odbywać się w ramach branżowej sekcji Scriptmarket.Pro.

Trwająca w dniach 13-15 sierpnia 2020 r. sekcja Industry to przede wszystkim szansa dla młodych twórców do nawiązania kontaktów z przedstawicielami instytucji filmowych, które mogą być pomocne w dalszej drodze do finalizacji projektu. Jako szeroka platforma wymiany informacji, Scriptmarket.Pro zapewni również twórcom filmowym możliwość udziału w interesujących panelach i wykładach, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów. Ich tematyka będzie dotyczyć finansowania i promocji projektów filmowych, komunikacji pomiędzy różnymi pionami realizatorskimi oraz ukaże zawiłości procesu produkcyjnego za pomocą case study.

Identyfikacja graficzna festiwalu 2020 | autor Sebastian Cabaj

Źródło: materiały prasowe

Projekt „Filmowe Centrum Festiwalowe” zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.